logo-01
icon-rotate-book
1971

Otons Župančičs. "Bezmiegs"

Sastādījis un no slovēņu valodas atdzejojis Knuts Skujenieks. Tulkotāja priekšvārds.

Šajā grāmatā dzejoļi grupēti pēc autora veidotas atlases, atbilstoši antoloģiju “Jaunais ceļš” (“Mlada pota”, 1920) un “Vida dienas ausmā” (“V zarje Vidove”, 1920), kā arī krājuma “Kapu mirte zem sniega” (“Zimzelen pod snegom”, 1945) hronoloģijai.

Liesma, 1971, 93 lpp.

Tumsa klusiņām brien

 

Tumsa klusiņām brien
tik pa solīti vien,
tik pa sprīdi.
Sirds, kas tevī gail?
Saki – no kā tev bail
šajā brīdī?

Varbūt tur atmiņas nāk,
riebīgi celties sāk
no tumsas jomas?
Vai nākotne asinis dzer,
vakara mierā ber
vājprāta domas?  

Vējš varbūt pāri grib skriet
draugu kapiem, kas ciet
aizaug ar zāli?
Var būt, ka skumīgi man
sērdieņu dziesma skan
caur tāli?

Tumsa klusiņām brien
tik pa solīti vien,
vakara dzisā.
Sirds, kas tevī gail?
Saki – no kā tev bail?
No visa, no visa…

Apelsīns

Iekrita, iekrita
apelsīns zeltains
meitenei klēpī.

Kas to ir iemetis –
apelsīnu –
meitenei klēpī?

Piezagās klusi
no mugurpuses,
aizklāja pirkstus
acīm priekšā.

Kas esmu? –‟Puisis.”
Kas vēl? – ‟Mans mīļais!”
Kas vēl? – ‟Nekas, vējš,
taisies, ka tiec!”

Nu, un kas tālāk?
Tālāk – no ceļiem
aizripoja
apelsīns zeltains
pa zemi…