logo-01
icon-rotate-book
1959

Pasaules tautu lirika

Izlasi sastādījusi Alīse Elsiņa; mākslinieks - Artūrs Apinis, portretus zīmējusi Alīse Zvirbule.

Knuta Skujenieka agrīnie atdzejojumi pirmoreiz publicēti apjomīgajā izlasē "Pasaules tautu lirika". Šajā antoloģijā gandrīz visi atdzejojumi (izņemot austrumu tautu un dažu Eiropas tautu (ungāru, bulgāru, rumāņu) liriku) veikti tieši no oriģinālvalodām. Līdzās latviešu klasiķiem Jurim Alunānam, Eduardam Veidenbaumam, Rūdolfam Blaumanim, Rainim, Aspazijai, Vilim Plūdonim, Jānim Sudrabkalnam, Ērikam Ādamsonam un citiem, antoloģijā ar jauniem atdzejojumiem piedalījās daudzi tobrīd aktuālie padomju Latvijas dzejnieki (Jāzeps Osmanis, Arvīds Skalbe, Alfrēds Krūklis, Rihards Rudzītis, Bruno Saulītis, Andrejs Balodis, Andris Vējāns, Pēteris Sils, Laimons Pēlmanis, Ārija Elksne, Mirdza Ķempe, Olga Lisovska, Jūlijs Vanags, Egils Plaudis u.c.).

Knuts Skujenieks atdzejojis amerikāņu rakstnieka Volta Vitmena dzeju (dzejoļus “Es redzēju Luiziānā ozolu augot”, “Kādai dziedātājai” un “Brīžos, kad es mīlu”). Pusgadsimtu vēlāk šie atdzejojumi iekļauti jaunajā bilingvālajā Volta Vitmena “Zāles stiebri” izdevumā.

Krājumā iekļauta indiešu, persiešu, grieķu, romiešu, itāļu, spāņu, franču, beļģu, rumāņu, vācu, angļu, amerikāņu, poļu, čehu, bulgāru, ungāru, turku, ķīniešu un japāņu dzeja.

Latvijas Valsts izdevniecība, 1959, 526 lpp.