logo-01
icon-rotate-book
2014

Spāņu dzejas antoloģija 20. gadsimtā

No spāņu valodas atdzejojuši Leons Briedis, Egils Plaudis un Knuts Skujenieks.

Neputns, 2014, 432 lpp.