logo-01
icon-rotate-book
1987

Zeme cēla zāli. Leišu tautasdziesmas

Sastādījis un no lietuviešu valodas atdzejojis Knuts Skujenieks.

Liesma, 1987, 189 lpp.

Zeme cēla zāli

Zeme cēla zāli,
Zāle cēla rasu,
Rasa cēla pakaviņu,
Pakavs kumeliņu,
Rasa cēla pakaviņu,
Pakavs kumeliņu. 

Kumeļš cēla seglus,
Segli jātnieciņu,
Jātnieks cēla cepurīti
Rūtu vainadziņam,
Jātnieks cēla cepurīti
Rūtu vainadziņam.

Meitiņa vērpa

Meitiņa vērpa
Liniņus baltus
Bez auklas, bez rata,
Bez sprēslīciņas. 

Meitiņa auda
Audeklu baltu
Bez nīšu, bez velku,
Bez atspolītes.

Meitiņa šuva
Krekliņus baltus
Bez diega, bez vaska,
Bez adatiņas.

Valkāja puisis
Tos baltus kreklus
Bez miesas, dvēseles,
Bez padomiņa.

Velēja meita
Tos baltus kreklus
Bez ziepju, bez sārma,
Bez ūdentiņa.