logo-01
icon-rotate-book
1991

Ett frö i snön. Sēkla sniegā

Zviedru valodā atdzejojis Juris Kronbergs.. Pirmā tulkotā Knuta Skujenieka dzejas krājums, kurš tika publicēts gandrīz vienlaicīgi ar tā izdevumu oriģinālvalodā Latvijā. Turpmākajos gados dzejnieks vairākkārt sadarbojās ar savu laikabiedru Juri Kronbergu, kurš kopumā ir pārtulkojis piecas dzejnieka grāmatas.

Stockholm: Fripress, 1991