logo-01
icon-rotate-book
2009

Innego mosto nie będzie. Cita tilta vairs nebūs

Poļu valodā atdzejojusi Justīna Spičalska (Justyna Spychalska). Dzejas izlase no pilnīgi visiem Knuta Skujenieka dzejas krājumiem.

Warszawa: Anagram, 2009