logo-01
icon-rotate-book
2016

Samen im Schnee. Sēkla sniegā

Vācu valodā atdzejojis Valdis Bisenieks.

Rīga: Jumava/Klagenfurt: Wieser, 2016