logo-01
Knuta diena
Iemantot dzimteni

Videofilmas „Gadskārtu dziesmas” demonstrēšana. K.Skujenieka „Priežu dainas” uzvedums Salaspils amatierteātra aktieru izpildījumā. Viesos apgāda „Nordik” direktors Jānis Juška

Bijušā Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" darbinieces Karinas Matusevičas atmiņas
Ielūguma skice
Salaspils Vēstis Nr.19 (2003, 17. okt.), 1. lpp
Dzeju runā K.Matuseviča
Salaspils amatierteātris
Salaspils Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes D.Carbules kokles solo
Apgāda „Nordik” grāmatu galds