logo-01
Knuta diena
Saulē vējā dzīvē dzejā

Salaspils iestaigāšana ar dzejnieku Knutu Skujenieku – galapunkts un pasākuma norises vieta -  k/n „Enerģētiķis”. Piedalās dzejnieks J.Rokpelnis, mūzikas kapella „Kreicburgas ziķeri”. Pasākuma režisore Ingrīda Koroševska

Bijušā Salaspils kultūras nama "Enerģētiķis" darbinieces Ināras Koroševskas atmiņas

Afiša
Ielūgums
Ar J.Rokpelni
Ar senioru deju kopu no Ķekavas
Kalpella „Kreicburgas ziķeri”
No kreisās: I.Koroševska, priekšplānā L.Roze, I.Caunīte, kapella„Kreicburgas ziķeri”
Pie kultūras nama ”Enerģētiķis”
Knuta mājās
Ar O.Vandelovsku
Neformālā daļa - dejas un dziesmas
Salaspils Vēstis Nr.17 (2014, 5. sept.), 7. lpp.