logo-01
Knuta diena
Knuta diena 20. Retrospekcija. Koncertprogramma „Drošinājums”

Jubilejas pasākums, kurš organizēts apkopojot 20 gadu Knuta dienas pasākumu vēsturi - scenārijus, afišas, ielūgumus, fotogrāfijas un intervijas, kā rezultātā radīta bibliotēkas īsfilma Knuta diena 2000-2020. Retrospekcija

Citāda Knuta diena izskanēja Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā ar retrospektīvās īsfilmas demonstrāciju, plašu Knuta dienu afišu, ielūgumu izstādi un pirmatskaņojumu ar Knuta dzeju koncertprogrammā Drošinājums

Zemgales Reģionālās televīzijas videosižets
Afiša
Intervija ar I.Koroševsku
Knuta dienu afišu izstāde
Muzicē D. Kalniņš un R. Vendiņš
Ar lēģera biedriem
Salaspils novada bibliotēkas direktore D.Orbidāne, K.Skujenieks, M.Birzniece, D.Kalniņš
Dzejnieks uzrunā klausītājus
Knuts un Inta
D.Kalniņš, K.Skujenieks, R.Vendiņš
Pasākuma vadītāja J.Kolbina
No kreisās: M.Salējs, L.Langa
Knuts un radošie draugi