logo-01
Knuta diena
Pasaule manī pašā

Viesos dzejnieks Māris Salējs, mūziķis Uldis Fridrihsons, dzejnieks un atdzejotājs Valdis Bisenieks. Dzejas lasījumi no krājuma „Sēkla sniegā”. Filmas „Knutifikācija” fotogrāfiju izstāde

Afiša
Salaspils novada bibliotēkas veidotā izstāde
Ar lēģera biedriem

Salaspils novada bibliotēkas veidotā izstāde
No kreisās.: K.Skujenieks, V. Bisenieks un U. Fridrihsons
No kreisās: pasākuma vadītāja J.Kolbina, K.Skujenieks, V. Bisenieks
Ar dzejnieku M. Salēju
I.Skujeniece un V.Bisenieks
„Knutifikācijas”radošās grupas sveiciens
J.Kolbina. Fonā U.Fridrihsons
U.Fridrihsons, V.Bisenieks, K.Skujenieks, M.Salējs
Salaspils novada bibliotēkas direktore D.Orbidāne sveic dzejnieku
Ar draugu un mūziķi U.Fridrihsonu
Skujenieks lasa dzeju no krājuma „Sēkla sniegā’’
Filmas „Knutifikācija” fotogrāfiju izstāde